X
 

Kinderfysiotherapie

Mee kunnen doen is belangrijk voor ieder kind
Om de wereld te ontdekken en zintuigen en motoriek te ontwikkelen is lekker bewegen van groot belang. Hierdoor kunnen kinderen meedoen met spelen, sporten en leren. Wij ondersteunen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar om beter te functioneren in hun fysieke en sociale omgeving.

Kinderfysiotherapie is een vak apart!
Kinderfysiotherapie Leeuwarden is volledig gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jongeren met motorische problemen. Onze praktijk richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, hun ouders/verzorgers en hun omgeving.

 

Kinderpraktijk Leeuwarden

samenwerkingsverband van diverse praktijken

Kinder Praktijk Leeuwarden is een samenwerkingsverband van diverse praktijken, met elk hun eigen kinder-specialisme. We zijn een direct aanspreekpunt voor ouders & kind en collega zorgverleners. Dankzij onze samenwerking bieden we een totaal pakket aan zorg voor kinderen met meervoudige problematiek. Dit kan zowel op lichamelijk -, psychisch - en/of sociaalgebied zijn.

In onze manier van werken staat de hulpvraag van ouder & Kind steeds centraal. We werken vraaggericht. Doordat we korte lijnen met elkaar hebben en elkaars deskundigheid kennen en gebruiken, kunnen we op een efficiënte manier zorg verlenen. Onze nauwe samenwerking maakt optimale afstemming mogelijk van de diverse zaken rondom uw hulpvraag.

U kunt zich aanmelden bij het specialisme waarvan u vindt dat het best past bij uw hulpvraag. Met uw toestemming wordt zo nodig de hulp van een ander specialisme ingeroepen.

Disciplines

De verschillende vakgebieden

Contact

Neem contact met de specialist op

U kunt zich aanmelden bij het specialisme waarvan u vindt dat het best past bij uw hulpvraag. Met uw toestemming wordt zo nodig de hulp van een ander specialisme ingeroepen.

Creatieve Therapie Drama

Creatieve Therapie Drama

Marssumerstraat 20
8913 AH Leeuwarden
Telefoon:
E-mail: ehs6591@gmail.com
Website: http://sliertherapie.nl

Kinder- en jongerendiëtetiek

Kinder- en jongerendietist Friesland

Henri Dunantweg 2 (Polikliniek kindergeneeskunde MCL (route 6))
8934 AD Leeuwarden
Telefoon: 058-2863388
E-mail: nienke.wierdsma@kinderdietist-friesland.nl
Website: http://www.kinderdietisten-friesland.nl/

kinderergotherapie

Ergotherapie Angela Rozema

Wolkenkelder 2
8941 AJ Leeuwarden
Telefoon: 06 53 00 76 44
E-mail: info@angelarozema.nl
Website: http://www.ergotherapieangelarozema.nl

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie Leeuwarden

Kwartelstraat 36
8916 BN Leeuwarden
Telefoon: 058-2137750
E-mail: info@kinderfysiotherapieleeuwarden.nl
Website: http://www.kinderfysiotherapieleeuwarden.nl/

Kinderpsychologie

Kinderpsychologen

Achter de Hoven 114E
8933AK
Telefoon: 058-2800920
E-mail: info@zo-zorgoplossingen.nl
Website: http://www.zo-zorgoplossingen.nl

Logopedie

Logopedie

Rengerslaan 2
8917 DD Leeuwarden
Telefoon: 058-2122335
E-mail: info@logopedieinleeuwarden.nl
Website: http://www.logopedieinleeuwarden.nl/

Pre-logopedie

Logopediepraktijk Huizumerpoort

Sixmastraat 30-32
8932 PA Leeuwarden
Telefoon: 058-2890044
E-mail: info@logopedie-huizumerpoort.nl
Website: http://www.logopedie-huizumerpoort.nl