X
 

Logopedie

Wij zijn er voor al uw vragen op het gebied van taal/dyslexie, begrijpen, spreken en verstaan. Uw vraag is ons vertrekpunt! We werken volgens de nieuwste inzichten. Onze persoonlijke benadering, in combinatie met de nieuwste werkwijzen biedt een passend antwoord op uw vragen, ook voor onze specialismen kindertaalontwikkeling, stotteren, stem en mondmotoriek/slikken.

Onze praktijk wordt bemand door Ingrid Zoodsma, Dorien Krijthe en Marlies IJntema, Wij zijn vakbekwame en deskundige logopedisten, die met enthousiasme en succes al jaren samen praktijk voeren.

Logopedie (voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en wordt gedekt door uw zorgverzekering. Deze behandelingen gaan niet ten koste van uw eigen bijdrage. We werken op verwijzing van een arts (huisarts, tandarts, jeugdarts of specialist)

Onze praktijk wordt bemand door Ingrid Zoodsma, Dorien Krijthe en Marlies IJntema, Wij zijn vakbekwame en deskundige logopedisten, die met enthousiasme en succes al jaren samen praktijk voeren.

Logopedie (voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en wordt gedekt door uw zorgverzekering. Deze behandelingen gaan niet ten koste van uw eigen bijdrage. We werken op verwijzing van een arts (huisarts, tandarts, jeugdarts of specialist)

Heeft u een vraag?Samen zoeken we een oplossing

Heeft uw kind moeite met taal? Begrijpt uw kind de opdrachten niet? Praat uw kind slordig? Stottert uw kind? Is uw kind hees na een feestje, sportactiviteit of schoolreisje? Heeft uw kind moeite met vertellen? Durft uw kind voor de klas niet te praten? Weet uw kind meer dan hij onder woorden kan brengen? Praat uw kind heel zacht? Is uw kind moeilijk verstaanbaar voor anderen? Slist uw kind? Praat uw kind onduidelijk? Kan uw kind nog niet alle letters zeggen? Worden woorden verbasterd of ingekort? Eet uw kind langzaam, Kauwt uw kind weinig, Drinkt uw kind slordig, Drinkt uw kind langzaam?

Kinderpraktijk Leeuwarden

samenwerkingsverband van diverse praktijken

Kinder Praktijk Leeuwarden is een samenwerkingsverband van diverse praktijken, met elk hun eigen kinder-specialisme. We zijn een direct aanspreekpunt voor ouders & kind en collega zorgverleners. Dankzij onze samenwerking bieden we een totaal pakket aan zorg voor kinderen met meervoudige problematiek. Dit kan zowel op lichamelijk -, psychisch - en/of sociaalgebied zijn.

In onze manier van werken staat de hulpvraag van ouder & Kind steeds centraal. We werken vraaggericht. Doordat we korte lijnen met elkaar hebben en elkaars deskundigheid kennen en gebruiken, kunnen we op een efficiënte manier zorg verlenen. Onze nauwe samenwerking maakt optimale afstemming mogelijk van de diverse zaken rondom uw hulpvraag.

U kunt zich aanmelden bij het specialisme waarvan u vindt dat het best past bij uw hulpvraag. Met uw toestemming wordt zo nodig de hulp van een ander specialisme ingeroepen.

Disciplines

De verschillende vakgebieden

Contact

Neem contact met de specialist op

U kunt zich aanmelden bij het specialisme waarvan u vindt dat het best past bij uw hulpvraag. Met uw toestemming wordt zo nodig de hulp van een ander specialisme ingeroepen.

Creatieve Therapie Drama

Creatieve Therapie Drama

Marssumerstraat 20
8913 AH Leeuwarden
Telefoon:
E-mail: ehs6591@gmail.com
Website: http://sliertherapie.nl

Kinder- en jongerendiëtetiek

Kinder- en jongerendietist Friesland

Henri Dunantweg 2 (Polikliniek kindergeneeskunde MCL (route 6))
8934 AD Leeuwarden
Telefoon: 058-2863388
E-mail: nienke.wierdsma@kinderdietist-friesland.nl
Website: http://www.kinderdietisten-friesland.nl/

kinderergotherapie

Ergotherapie Angela Rozema

Wolkenkelder 2
8941 AJ Leeuwarden
Telefoon: 06 53 00 76 44
E-mail: info@angelarozema.nl
Website: http://www.ergotherapieangelarozema.nl

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie Leeuwarden

Kwartelstraat 36
8916 BN Leeuwarden
Telefoon: 058-2137750
E-mail: info@kinderfysiotherapieleeuwarden.nl
Website: http://www.kinderfysiotherapieleeuwarden.nl/

Kinderpsychologie

Kinderpsychologen

Achter de Hoven 114E
8933AK
Telefoon: 058-2800920
E-mail: info@zo-zorgoplossingen.nl
Website: http://www.zo-zorgoplossingen.nl

Logopedie

Logopedie

Rengerslaan 2
8917 DD Leeuwarden
Telefoon: 058-2122335
E-mail: info@logopedieinleeuwarden.nl
Website: http://www.logopedieinleeuwarden.nl/

Pre-logopedie

Logopediepraktijk Huizumerpoort

Sixmastraat 30-32
8932 PA Leeuwarden
Telefoon: 058-2890044
E-mail: info@logopedie-huizumerpoort.nl
Website: http://www.logopedie-huizumerpoort.nl