X
 

Pre-logopedie

Heeft je baby of peuter moeite heeft met zuigen, slikken, happen, kauwen of drinken uit een beker? Weigert je kind bepaalde voeding? Verslikt je kind zich vaak?

Kokhalst je kind van bepaalde voeding? Krijgt je kind sondevoeding?

Komt de communicatieve ontwikkeling van je baby of peuter moeilijk op gang?

Praat je kind nog niet terwijl je dit al wel verwacht?

Is je kind gefrustreerd doordat het  zich onvoldoende duidelijk kan maken?

De prelogopedist kan je helpen bij het oplossen van deze problemen. Prelogopedie is een gespecialiseerde vorm van logopedie, die zich richt op diverse aspecten van de ontwikkeling die voorafgaan aan het spreken. Er wordt in de thuissituatie met een brede blik naar je kind gekeken. De begeleiding is ontwikkelingsgericht. Dit betekent dat we samen met jou bekijken hoe je kind de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling kan maken.

Kinderpraktijk Leeuwarden

samenwerkingsverband van diverse praktijken

Kinder Praktijk Leeuwarden is een samenwerkingsverband van diverse praktijken, met elk hun eigen kinder-specialisme. We zijn een direct aanspreekpunt voor ouders & kind en collega zorgverleners. Dankzij onze samenwerking bieden we een totaal pakket aan zorg voor kinderen met meervoudige problematiek. Dit kan zowel op lichamelijk -, psychisch - en/of sociaalgebied zijn.

In onze manier van werken staat de hulpvraag van ouder & Kind steeds centraal. We werken vraaggericht. Doordat we korte lijnen met elkaar hebben en elkaars deskundigheid kennen en gebruiken, kunnen we op een efficiënte manier zorg verlenen. Onze nauwe samenwerking maakt optimale afstemming mogelijk van de diverse zaken rondom uw hulpvraag.

U kunt zich aanmelden bij het specialisme waarvan u vindt dat het best past bij uw hulpvraag. Met uw toestemming wordt zo nodig de hulp van een ander specialisme ingeroepen.

Disciplines

De verschillende vakgebieden

Contact

Neem contact met de specialist op

U kunt zich aanmelden bij het specialisme waarvan u vindt dat het best past bij uw hulpvraag. Met uw toestemming wordt zo nodig de hulp van een ander specialisme ingeroepen.

Creatieve Therapie Drama

Creatieve Therapie Drama

Marssumerstraat 20
8913 AH Leeuwarden
Telefoon:
E-mail: ehs6591@gmail.com
Website: http://sliertherapie.nl

Kinder- en jongerendiëtetiek

Kinder- en jongerendietist Friesland

Henri Dunantweg 2 (Polikliniek kindergeneeskunde MCL (route 6))
8934 AD Leeuwarden
Telefoon: 058-2863388
E-mail: nienke.wierdsma@kinderdietist-friesland.nl
Website: http://www.kinderdietisten-friesland.nl/

kinderergotherapie

Ergotherapie Angela Rozema

Wolkenkelder 2
8941 AJ Leeuwarden
Telefoon: 06 53 00 76 44
E-mail: info@angelarozema.nl
Website: http://www.ergotherapieangelarozema.nl

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie Leeuwarden

Kwartelstraat 36
8916 BN Leeuwarden
Telefoon: 058-2137750
E-mail: info@kinderfysiotherapieleeuwarden.nl
Website: http://www.kinderfysiotherapieleeuwarden.nl/

Kinderpsychologie

Kinderpsychologen

Achter de Hoven 114E
8933AK
Telefoon: 058-2800920
E-mail: info@zo-zorgoplossingen.nl
Website: http://www.zo-zorgoplossingen.nl

Logopedie

Logopedie

Rengerslaan 2
8917 DD Leeuwarden
Telefoon: 058-2122335
E-mail: info@logopedieinleeuwarden.nl
Website: http://www.logopedieinleeuwarden.nl/

Pre-logopedie

Logopediepraktijk Huizumerpoort

Sixmastraat 30-32
8932 PA Leeuwarden
Telefoon: 058-2890044
E-mail: info@logopedie-huizumerpoort.nl
Website: http://www.logopedie-huizumerpoort.nl