X
 

Kinderpraktijk Leeuwarden

samenwerkingsverband van diverse praktijken

Kinder Praktijk Leeuwarden is een samenwerkingsverband van diverse praktijken, met elk hun eigen kinder-specialisme. We zijn een direct aanspreekpunt voor ouders & kind en collega zorgverleners. Dankzij onze samenwerking bieden we een totaal pakket aan zorg voor kinderen met meervoudige problematiek. Dit kan zowel op lichamelijk -, psychisch - en/of sociaalgebied zijn.

In onze manier van werken staat de hulpvraag van ouder & Kind steeds centraal. We werken vraaggericht. Doordat we korte lijnen met elkaar hebben en elkaars deskundigheid kennen en gebruiken, kunnen we op een efficiënte manier zorg verlenen. Onze nauwe samenwerking maakt optimale afstemming mogelijk van de diverse zaken rondom uw hulpvraag.

U kunt zich aanmelden bij het specialisme waarvan u vindt dat het best past bij uw hulpvraag. Met uw toestemming wordt zo nodig de hulp van een ander specialisme ingeroepen.

Disciplines

De verschillende vakgebieden

Contact

Neem contact met de specialist op

U kunt zich aanmelden bij het specialisme waarvan u vindt dat het best past bij uw hulpvraag. Met uw toestemming wordt zo nodig de hulp van een ander specialisme ingeroepen.

Kinder- en jongerendiëtetiek

Kinder- en jongerendietist Friesland

Henri Dunantweg 2 (Polikliniek kindergeneeskunde MCL (route 6))
8934 AD Leeuwarden
Telefoon: 058-2863388
E-mail: nienke.wierdsma@kinderdietist-friesland.nl
Website: http://www.kinderdietisten-friesland.nl/

kinderergotherapie

Ergotherapie Angela Rozema

Wolkenkelder 2
8941 AJ Leeuwarden
Telefoon: 06 53 00 76 44
E-mail: info@angelarozema.nl
Website: http://www.ergotherapieangelarozema.nl

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie Leeuwarden

Kwartelstraat 36
8916 BN Leeuwarden
Telefoon: 058-2137750
E-mail: info@kinderfysiotherapieleeuwarden.nl
Website: http://www.kinderfysiotherapieleeuwarden.nl/

Kinderpsychologie

Kinderpsychologen

Achter de Hoven 114E
8933AK
Telefoon: 058-2800920
E-mail: info@zo-zorgoplossingen.nl
Website: http://www.zo-zorgoplossingen.nl

Logopedie

Logopedie

Rengerslaan 2
8917 DD Leeuwarden
Telefoon: 058-2122335
E-mail: info@logopedieinleeuwarden.nl
Website: http://www.logopedieinleeuwarden.nl/

Pre-logopedie

Logopediepraktijk Huizumerpoort

Sixmastraat 30-32
8932 PA Leeuwarden
Telefoon: 058-2890044
E-mail: info@logopedie-huizumerpoort.nl
Website: http://www.logopedie-huizumerpoort.nl